Mzdy a mzdová evidencia

Jedna zo služieb, ktoré poskytujeme našim klientom v Trnave je mzdové evidencia.