Účtovníctvo v meste Trnava

Účtovníctvo Trnava

Sídli Vaša spoločnosť v Trnave, alebo okolí? Sú všetky Vaše podnikateľské aktivity zamerané v meste Trnava, alebo v jeho okolí? Ste v podnikaní nový, alebo už máte dlhoročné skúsenosti? Máte už účtovníka, ktorý nie je dostatočne flexibilný a používa zastarané metódy pri vedení?

Hľadáte zodpovednú a skúsenú účtovnú spoločnosť s podnikateľským duchom, ktorá zodpovedne pripraví Vašu účtovnú dokumentáciu a v prípade potrieb je pre Vás pripravená 24/7? Ste pripravení na nadštandardné služby, ktoré Vám nedokáže ponúknuť iná účtovná spoločnosť so sídlom v Trnave?

Ak je odpoveď na všetky otázky áno, už hľadať nemusíte!

Sme účtovná spoločnosť, ktorá na trhu pôsobí viac ako 5 rokov a disponuje skúsenosťami v problematike jednoduchého a podvojného účtovníctva so zameraním sa na daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z pridanej hodnoty (DPH), mzdy a personalistiku, optimalizáciu nákladov, spotrebné dane, miestne dane a ostatné dane a clá, aktíva a majetok, vypracovaniu cash-flow s ohľadom na Vaše potreby a špecifiká, rôzne životné situácie.

V rámci nadštandardných služieb sme pripravení pripraviť celú relevantnú dokumentáciu v prípade, že chcete žiadať o platcovstvo DPH na Vašom daňovom úrade, rozšíriť alebo zredukovať predmety Vášho podnikania, zmeniť sídlo Vašej spoločnosti alebo založiť Vám úplne novú spoločnosť či neziskovú organizáciu.

Trnava - slovenský Vatikán
Katedrála v Trnave

Naše portfólio tvorí široké spektrum. Nezameriavame sa primárne na ziskový sektor – právnické a fyzické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným, drobní živnostníci, SZČO, zamestnávatelia, osoby so slobodným povolaním, ale aj na neziskový sektor, medzi ktoré patria občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, príspevkové organizácie so sídlom v Trnave a okolí.

Náš tím tvoria ľudia v mladom a produktívnom veku, ktorí okrem príslušného ekonomického vzdelania disponujú skúsenosťami a znalosťami, ktoré aktívne premietajú do nami ponúkaných služieb v meste Trnava a okolí.

Nakoľko poznáme potreby našich klientov a snažíme sa prispôsobiť ich podnikateľským aktivitám, k dispozícií sme aj počas víkendov a sviatkov prostredníctvom telefonickej podpory a mailovej komunikácie. V prípade potreby sme pripravení navštíviť sídlo Vašej spoločnosti priamo v meste Trnava blízkeho a okolia.

Taktiež komunikácia s daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou a každou zdravotnou poisťovňou prebieha elektronickou komunikáciou na základe plnomocenstva, ktoré dokážeme zriadiť na počkanie medzi Vašou a našou spoločnosťou. Vďaka modernému prístupu, ktorý Vám dokážeme ponúknuť a výbornými zručnosťami v oblasti IT, nebudeme Vás zaťažovať zbytočnými „papierovačkami“.

Samotná cenová politika našej spoločnosti je starostlivo pripravená tak, aby aj podnikatelia s príjmami na základe sezónnych prác nehradili zbytočne vysoké faktúry počas nízkopríjmového obdobia. Mnoho účtovných spoločností nedokáže prihliadať na potreby podnikateľov a navyše na konci roka si účtujú extra faktúry za vypracovanie daňového priznania a relevantných príloh.

Naša politika spočíva v tom, že cena za vedenie účtovníctva je fixná bez ohľadu na fakt, či sa blíži mesiac marec – a teda podávanie daňového priznania k dani z príjmu alebo termín 25. príslušného mesiaca alebo kvartálu, kedy sa podáva daňové priznanie k DPH. Sme spoločnosť, ktorá je uznáva pravidlá fair-play aj práve tie plne využívame pri nastavení cenovej politiky pre Vašu spoločnosť.

Všetky nami ponúkané služby dokážeme ponúknuť aj spoločnostiam, ktorým vedenie účtovníctva vybavuje iná spoločnosť aj niekoľko rokov. Prechodu sa vôbec nemusíte obávať, pretože Vás celkom obíde. My sa skontaktujeme priamo s Vašou predošlou účtovnou spoločnosťou a všetky postupy vybavíme za Vás.

V prípade, že Vás oslovila naša ponuka, neváhajte nás kontaktovať a vyžiadať si cenovú ponuku, ktorá dokáže akceptovať Vaše potreby.