Cena účtovníctva v meste Trnava

Cena za Vaše účtovníctvo

Mnoho ľudí sa na nás obracia s otázkami ako napríklad: „Koľko si budete pýtať za vedenie môjho účtovníctva?“, „Aká je u Vás priemerná cena za účtovníctvo?“, „Je podľa Vás adekvátna cena za jednoduché účtovníctvo v takej a takej výške?“, „Je podľa Vás cena za vypracovanie mzdy nižšia ako u konkurenčných účtovných spoločnostiach?“, „Budete si účtovať niečo navyše, ak som platca dane z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“)?“ alebo „Budete si účtovať extra faktúry za vypracovanie daňového priznania?“. Pri zodpovedaní na podobné otázky berieme na vedomie hneď niekoľko faktorov.

Medzi prvý faktor si dovolíme uviesť skutočnosť, že našou filozofiou nie je predávať služby za jednotnú cenu. Filozofia spoločnosti spočíva v individuálnom prístupe ku každému jednému klientovi. Z týchto dôvodov nie je teda prípustné, aby sme pre tak široký okruh klientov s rôznym typom podnikania a s rôznou predstavou o biznise ponúkali rovnaké podmienky či cenu za ich účtovníctvo. Pri cenotvorbe sa riadime nie len zdravým prístupom, ale berieme ohľad na predmet podnikania klientov (tzn., že k dispozícií sme aj počas sviatkov a víkendov).

Nižšie sa pokúsime priblížiť tie prípady cenotvorby, ktoré považujeme za najčastejšie.

1. Tzv. „fix“ + variabilná zložka

Tento prípad najčastejšie využívajú sezónni podnikatelia (ako príklad uvádzame nášho klienta, ktorý realizuje predaj rastlín v Trnave). Keďže sa snažíme prispôsobiť príjmom, ktoré nie sú v tomto prípade pravidelné, aj cena za účtovníctvo je adaptovaná na počet účtovných pohybov (t.j. čím menej pohybov – dokladov, tým je cena za účtovníctvo nižšia). Môžeme teda povedať, že variabilná zložka = počet dokladov. V časti „fix“ má podnikateľ zahrnuté vypracovanie daňového priznania (k príjmu/motorovému vozidlu/DPH), kompletné daňové a účtovné poradenstvo.

2. Fixná cena

Fixnú cenu používame pri tom type klientov, ktorí majú pravidelne rovnaké príjmy. Ako príklad, ktorému vyhovuje tento typ fakturácie, uvádzame typ podnikateľa, ktorý pracuje pre firmu v Trnave na živnosť a dostáva rovnaké príjmy každý mesiac na základe vystavených faktúr. Pre uvedený druh podnikateľa je výhodnejšia fixná cena, pretože vie, že zaplatí za vedenie účtovníctva každý mesiac rovnakú cenu. Vo fixnej cene má klient tiež zahrnuté vypracovanie daňového priznania (k príjmu/motorovému vozidlu/DPH), kompletné daňové a účtovné poradenstvo.

3. Individuálna cena za účtovníctvo

Individuálnu cenu za účtovníctvo využívame v prípadoch, ak ide o jednorazovú službu. Ako príklad môžeme uviesť typy podnikateľov, ktorí si nechajú vypracovať „marcové“ daňové priznanie, alebo v prípade jednorazových konzultácií. Samozrejme berieme ohľad na tých klientov, ktorí využívajú naše služby v pravidelných intervaloch a teda ich cena je pri každom využití výhodnejšia.

Radi by sme v závere uviedli, že náš „fair play“ prístup znamená, že si neúčtujeme v žiadnom z uvedených prípadov extra faktúry a teda garantujeme, že v cene, ktorú ponúkame je zahrnuté vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov, motorových vozidiel a k DPH, spracovanie kontrolného výkazu, vedenie účtovných a pomocných kníh a pod. Navyše z našej strany ponúkame bezplatnú možnosť preberania dokladov priamo v priestoroch Vašej spoločnosti a teda nemusíte za nami dochádzať a strácať svoj čas.

Nechajte si u nás vypracovať cenovú ponuku, ktorá berie ohľad na všetky Vaše potreby!